Kontrowersje dotyczące spekulantów walutowych i ich wpływu na dewaluację walut i gospodarki narodowe powtarzają się regularnie. Ekonomiści, tacy jak Milton Friedman, argumentowali, że spekulanci ostatecznie wywierają stabilizujący wpływ na rynek, a stabilizująca spekulacja pełni ważną funkcję polegającą na zapewnieniu rynku dla żywiciela i przenoszeniu ryzyka z tych ludzi, którzy nie chcą go ponosić, do tych, którzy to robią. Inni ekonomiści, tacy jak Joseph Stiglitz, uważają ten argument za oparty bardziej na polityce i filozofii wolnego rynku niż na ekonomii.

Głównymi profesjonalnymi spekulantami są duże fundusze hedgingowe i inni dobrze skapitalizowani „inwestorzy pozycyjni”. Według niektórych ekonomistów, indywidualni inwestorzy mogliby działać jako „handlarze hałasem” i odgrywać bardziej destabilizującą rolę niż większe i lepiej poinformowane podmioty.

Spekulacja walutowa jest uważana za wysoce podejrzaną działalność w wielu krajach. Podczas gdy inwestowanie w tradycyjne instrumenty finansowe, takie jak obligacje czy akcje, jest często uważane za pozytywny wkład we wzrost gospodarczy poprzez zapewnienie kapitału, spekulacja walutowa nie ma miejsca; według tego poglądu, to po prostu hazard często ingeruje w politykę gospodarczą. Na przykład w 1992 r. spekulacja walutowa zmusiła szwedzki bank centralny, Riksbank, do podniesienia stóp procentowych na kilka dni do 500% rocznie, a później do dewaluacji korony. Mahathir Mohamad, jeden z byłych premierów Malezji, jest znanym zwolennikiem tego poglądu. Obwiniał on za dewaluację malezyjskiego ringgitu w 1997 roku George’a Sorosa i innych spekulantów.

Gregory Millman relacjonuje przeciwstawny pogląd, porównując spekulantów do „czuwających”, którzy po prostu pomagają „egzekwować” międzynarodowe porozumienia i antycypują skutki podstawowych „praw” gospodarczych w celu osiągnięcia zysku.

W związku z tym kraje mogą rozwinąć niezrównoważone bańki gospodarcze lub w inny sposób zepsuć swoje gospodarki krajowe, a spekulanci walutowi doprowadzili do nieuniknionego załamania wcześniej. Stosunkowo szybkie załamanie może być nawet bardziej pożądane niż dalsze niewłaściwe zarządzanie gospodarką, a następnie ewentualny, większy upadek. Mahathir Mohamad i inni krytycy spekulacji są postrzegani jako próba odciągnięcia winy od siebie za spowodowanie niezrównoważonych warunków gospodarczych.