Awersja do ryzyka jest rodzajem zachowania handlowego wykazywanego przez rynek walutowy, gdy ma miejsce potencjalnie niekorzystne zdarzenie, które może mieć wpływ na warunki rynkowe. Zachowanie to jest spowodowane tym, że ryzykowni inwestorzy likwidują swoje pozycje w ryzykownych aktywach i przesuwają fundusze do mniej ryzykownych aktywów z powodu niepewności.

W kontekście rynku walutowego, inwestorzy likwidują swoje pozycje w różnych walutach, aby zająć pozycje w walutach bezpiecznych, takich jak dolar amerykański. Czasami wybór waluty „bezpiecznej przystani” jest raczej wyborem opartym na dominujących sentymentach niż na statystykach ekonomicznych. Przykładem może być kryzys finansowy z 2008 roku. Wartość akcji na całym świecie spadła, podczas gdy wartość dolara amerykańskiego umocniła się. Stało się tak pomimo silnego ukierunkowania kryzysu w USA.